A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2016. szeptember 15–16. 

PROGRAMTERVEZET
2016. szeptember 15. csütörtök

09.00 Közgyűlés

10.30 Könyvbemutatók (3×30 perc, 2016-os művek)
Dusek Tamás – Kotosz Balázs: Területi statisztika
Fábián Attila – Pogátsa Zoltán (szerk.): Az európai kohéziós politika gazdaságtana
Rechnitzer János: A területi tőke és a városfejlődés. A Győr-kód

13.00 Vándorgyűlés
Köszöntő    

PÁLFI JÓZSEF rektor, Partiumi Keresztény Egyetem

13.15 Plenáris ülés 1. (angol nyelven) (3×40 perc)
GRZEGORZ GORZELAK egyetemi tanár, igazgató, EUROREG Varsói Egyetem (felkérés alatt)
BENEDEK JÓZSEF egyetemi tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Románia városhálózata, a kis- és középvárosok szerepe (munkacím)
LADOS MIHÁLY tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 
Okos kis- és középvárosok (munkacím)

16.00 Plenáris ülés 2. (magyar nyelven) (4×30 perc)
RECHNITZER JÁNOS egyetemi tanár, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke
A magyar városhálózat átalakulása, a kis- és középvárosok szerepe (munkacím)
KINCSES ÁRON vezető tanácsos, Központi Statisztikai Hivatal
Migráció, ingázás és városhálózat (munkacím)
SOMLYÓDYNÉ PFEIL EDIT egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem 
Városigazgatás (munkacím)
SZILÁGYI FERENC egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem
Partium városfejlődése, határ menti városkapcsolatok (munkacím)
18.00 Partium térképének bemutatás (30 perc, 2016-os első kiadás)
18.30 Díjátadók
19.00 PARTIUM-EST Fogadás

 

2016. szeptember 16. péntek

9.00 Szekcióülések Tizenegy magyar és egy angol munkanyelvű szekcióban, párhuzamosan.

FELHÍVÁS SZEKCIÓELŐADÁS TARTÁSÁRA
A szekcióvezetők gondoskodnak 6-8 színvonalas előadás megtartásáról az előadásra jelentkezők közül válogatva és/vagy saját elhatározásuk alapján felkért előadókkal. Az előadások elfogadásáról a szekció-vezetők az 1000–2000 leütés hosszúságú absztraktok alapján a beérkezés sorrendjében folyamatosan döntenek. Kérjük, előadással az alábbi elérhetőségeken jelentkezzenek 2016. augusztus 1-ig.
1.    szekció: A városkutatás módszertana (RTB Kutatásmódszertani Albizottság)
    DUSEK TAMÁS egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
dusekt@sze.hu
2.    szekció: Regionális innovációs rendszerek (RTB Regionális Innovációs Albizottság)
    VARGA ATTILA egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
vargaa@ktk.pte.hu
3.    szekció: Városfejlesztés, várostervezés,  városgazdálkodás, közszolgáltatások (munkacím)
    FARAGÓ LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
farago@rkk.hu
4.    szekció: Urbanisztika, okos városok (munkacím)
    ONGJERTH RICHÁRD ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. ongjerth@t-online.hu
5.    szekció: Városökológia, klímaváltozás, élhető városok (munkacím)
NAGY IMRE egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem imre.nadj@dgt.uns.ac.rs
6.    szekció: Város és vidék
    SCHWERTNER JÁNOS elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
schw.j@t-online.hu
7.    szekció: Városszociológia, helyi társadalom, területi és társadalmi tőke
    CSIZMADIA ZOLTÁN egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem csizmadia@sze.hu
8.    szekció: Kisvárosok, várossá nyilvánítás (munkacím)
    TRÓCSÁNYI ANDRÁS egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
troand@gamma.ttk.pte.hu
9.    szekció: Nagyvárosok, térszerkezet, hálózatok (munkacím)
    CSOMÓS GYÖRGY főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Műszaki Kar 
csomos@eng.unideb.hu
10.    szekció: Városmarketing, kultúra, turizmus (munkacím)
    KOZMA GÁBOR egyetemi docens, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar kozma.gabor@science.unideb.hu 
11.    szekció: Határok és városok (KRTK határkutató csoport)
    FLEISCHER TAMÁS tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet
fleischer.tamas@krtk.mta.hu
12.    szekció: The Role of Small and Medium Sized Cities in Regional Development (angol nyelven)
    GÁL ZOLTÁN tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
galz@rkk.hu
 

Publikációs lehetőség

A DETUROPE c. folyóirat lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások nemzetközi folyóiratcikként történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók harmada kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján, 2016 decemberében. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Folyóirat-információ: http://www.deturope.eu/

JELENTKEZÉS

A vándorgyűlés részvételi díja 24 ezer Ft + áfa, az MRTT tagjainak 18 ezer Ft + áfa.
Az MRTT tagjai közül az jogosult a kedvezményes díjra, aki a társaság honlapján a tagok (http://www.mrtt.hu/tagok/tagok_aktiv.pdf) menüpontban található listán szerepel.
A Magyar Statisztikai Társaság, a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület tagjai közül az jogosult a kedvezményes díjra, aki tárgyévi tagdíját igazoltan rendezte.

Jelentkezési időszak: 2016. július 10. – 2016. szeptember 10.
A szervezőbizottság tisztelettel kéri, hogy a jelentkezési lapot a fenti időszakban minden résztvevő szíveskedjen eljuttatni a társasághoz. A jelentkezési lap a jelzett időszakban online kitölthető az MRTT honlapján (http://www.mrtt.hu/). A részvételi díjak átutalását legkésőbb 2016. szeptember 15-ig kell rendezni.

A vándorgyűléssel kapcsolatban keresse Rácz Szilárd titkárt a (72) 523 800 telefonszámon vagy az szracz@rkk.hu e-mail címen.

2016. augusztus elején, a második körlevélben értesítjük a tagságot
–    a részletes programról,
–    a szekciók tervezett munkájáról és
–    a szállások elérhetőségéről.

mrtt ptki