Bemutatkoznak a PTKI Erasmus-gyakornokai

A 2018-19-es tanév második szemeszterében tíz gyakornok dolgozott a PTKI keretében.

Valamennien a Román Nemzeti Statisztikai Intézet partiumi megyékre vonatkozó adait dolgozták fel, adatbázisépítéssel és térképezéssel segítették az intézet munkáját. Rövid bemutatkozásuk olvasható az alábbiakban:

 

Apáti Norbert, I. éves doktorandusz hallgató a Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskolában. A kutatási területem az oktatással és a periférikus területekkel foglalkozik Magyarországon. A gyakorlat keretében adatbázis építési illetve adatábrázolási módszerekkel foglalkozom és ismerkedek meg. A gyakorlat során szerzett ismeretek a segítségemre lehetnek a későbbi kutatásaim során.

 

Kóti Tibor, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének harmadéves doktorandusz hallgatója. Kutatásaim során a periférikus térségek területfejlesztésével, elsősorban munkaerő-piaci területi egyenlőtlenségekkel, illetve az emberi erőforrás fejlettség területileg eltérő differenciáival foglalkozok, kiemelten a roma etnikum társadalmi, gazdasági integrációjára vonatkozóan. A szakmai gyakorlat keretében adatbázis építéssel, illetve adatábrázolási módszerekkel, továbbá határmenti térségek munkaerő-piaci helyzetével foglalkozok.

 

Nagy Richárd, másodéves hallgató a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Geográfus szakján. Kutatási területem a magyarországi autópálya építések településfejlesztő hatásainak vizsgálata. A szakmai gyakorlat során adatbázis építéssel és adatábrázolási módszereket foglalkozom.

 

Szécsi József, másodéves hallgató a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán Geoinformatika szakirányon. Kutatási területem antropogén geomorfológiai felszínformák  vizsgálata Kárpátalján, 3D modellező módszerek segítségével. A szakmai gyakorlat során adatbázis építéssel, és adatábrázolási módszerekkel foglalkozom.

 

Benedek Viktória, elsőéves doktorandusz hallgató a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában. Kutatási területem fókuszában a kárpátaljai magyarság helyzete, migrációs trendjei, lehetőségei állnak. A gyakorlat keretében adatbázis építési illetve adatábrázolási módszerekkel foglalkozom.

 

Papp István, a Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskolájának elsőéves  doktorandusz hallgatója. Kutatási területem a magyarországi határ menti területek lehatárolása, és e térségek fejlettségének, térszerkezeti viszonyainak vizsgálata geoinformatikai módszerekkel. A romániai szakmai gyakorlat során adatbázis építéssel,  adatábrázolási módszereket foglalkozom.

 

Győri Erika, végzős hallgató a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán, Terület és Településfejlesztő, valamint Geomorfológia szakirányon. Kutatási területem a Közép-Tisza-vidék területén végbemenő ármentesítési, vízrendezési folyamatok vizsgálata az 1700-as évektől. A szakmai gyakorlat keretein belül adatbázis építéssel, illetve adatábrázolási módszerekkel foglalkozom.

 

Kusztov Krisztián, másodéves hallgató a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán Geoinformatika szakirányon. Kutatási témám mobil lézerszkenner által felmért útszakasz pontfelhő alapú kiértékelése egy ausztrál mintaterületen. A felmérés során készült pontfelhőt magasság és intenzitás alapján kategorizálom, valamint egy felszínmodellt generálok. A partiumi szakmai gyakorlat keretein belül különféle adatbázisok építésével, valamint különböző diagramok készítésével foglalkozom.

 

Sárkány Lilla, végzős hallgató a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán, geoinformatika szakirányon. Kutatási témám a statikus lézerszkennerek által különböző időpontokban történő felmérések során előállított pontfelhő állományok kiértékelése, pontfelhő alapú fakataszterezés. Kutatásomat egy egri mintaterületen végeztem. A szakmai gyakorlat keretein belül adatbázis építéssel, illetve különböző adatábrázolási módszerekkel foglalkozom.

 

Mag József, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Msc-s hallgatója vagyok. Jelenleg második évemet végzem Geográfus szakon, a Terület és Település fejlesztés, valamint Geoinformatika szakirányon. Kutatási területem a magyarországi Közép-Tiszavidék perifériás területeinek, kapcsolatrendszerének vizsgálatából, a begyűjtött adatok térinformatikai szoftverekkel történő feldolgozásából áll. A szakmai gyakorlat során adatbázis építéssel, valamint reprezentatív diagramok készítésével foglalkozom.

Dsc00884