Bemutatták a Partium térképét

2016. május 21-én az érmihályfalvi Nyíló Akác Napok keretében került sor a Partium térképének bemutatására is, amelyet dr. Szilágyi Ferenc, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója, földrajzkutató mutatott be.

Ezt megelőzően dr. Szilágyi Ferenc vetítéssel egybekötött kiselőadást tartott a már meglévő európai régiókról, mint jól működő közigazgatási formákról.

A földrajztudomány értelmezése szerint a régió olyan tájegységet, térdarabot jelent, amely funkcionális egységet alkot, társadalmi, gazdasági, természeti kölcsönhatások érvényesülésével. Az európai regionalizációs tendencia szele Romániát eddig csak felébe-harmadába érintette. Mint dr. Szilágyi Ferenc mondta , bár jól körvonalazható történelmi, földrajzi régiókat lehetne létrehozni, a román állam messzemenően nem ez irányba törekszik, inkább ezen régiók felhígítása, feldarabolása a cél.

A Partium is hasonló történelmi-földrajzi tájegység, amely a középkori Magyar Királyság három részre szakadása után született meg, azokból a területekből, amelyek nem tartoztak a történelmi Erdély területéhez, de a török hódoltsági területekhez sem. Ez a terület „hivatalosan” a Magyar Királyság része lett volna, de távolsági okokból a Habsburg uralkodóknak nagy gondot okozott a védelem megszervezése, ezért engedték át a terület feletti rendelkezési jogot az erdélyi fejedelmeknek.

Így az erdélyi fejedelmek, mint „Magyarország részeinek urai” uralkodtak ezen a területen, azzal a kikötéssel, hogy a fejedelmi dinasztia kihalása után e területek visszakerülnek a királyi Magyarországhoz. Erről a János Zsigmond és a Habsburgok között 1570-ben létrejött speyeri szerződés rendelkezett. Jól meghatározott körvonalai azonban sosem voltak. Ugyanis van egy Oszmán-kori és egy Habsburg-kori Partium is. A tájegység határai tehát nem volt állandó a történelem folyamán.

Napjainkban Partium névvel Románia északnyugati területeit illetik, általában a jelenlegi Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyék megközelítőleges területeit. Ebből az is következik, hogy e leegyszerűsített értelmezés szerint a mai közbeszédben a trianoni államhatár, valamint Erdély és a Bánság történelmi határai közötti 22 ezer km kiterjedésű, valamikori kelet-Tiszántúli terület megnevezésére használják. Hagyományos központja Nagyvárad.

A dr. Szilágyi Ferenc szerkesztette és Jancsik Péter rajzolta térképet a nagyváradi Partiumi Kiadó jelentette meg, a Partiumi Kutatóintézet és a Partiumi Autonómia Tanács támogatásával.

A térkép bemutatása után minden jelenlévő kapott ajándékba egy-egy kicsinyített változatot.

Sütő Éva

http://www.erinto.ro/fooldal/partiumi-terkepbemutato-volt-mihalyfalvan

térkép2térkép4térkép1 800x445