II. INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA A KÁRPÁT-MEDENCE TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

KIEMELT TÉMA: CSALÁDOK ÉS NÉPESEDÉS

FELHÍVÁS

Tervezett időpont: 2019. november 26–27

Tervezett helyszín: Debrecen

Megnyitó: 2020. november 26. 10:00

Szervező: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Szakmai partnerek:

Magyar Földrajzi Társaság,   Magyar Néprajzi Társaság,   Magyar Regionális Tudományi Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság,   Néprajzi Múzeum,   Partiumi Területi Kutatások Intézete, REGA Régiókutató Egyesület – Székelyudvarhely,   Regionális Tudományi Társaság – Szabadka,

(A VÉGLEGES PROGRAM 2020. október 22-én lesz elérhető)

 

FELHÍVÁS

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Debreceni Egyetemen, 2020. november 26-27-én rendezi meg II. Interdiszciplináris Konferenciáját a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről, ezen belül kiemelt fókusszal a Kárpát-medencei magyar családok és a népesedés helyzetére. (Az esemény lebonyolításának módja jelen járványügyi helyzet alakulásának függvényében kerül meghatározásra, a szokásostól eltérhet.) A konferencia része egy tavaly indult és tervezetten több éven átívelő rendezvénysorozatnak, amely a külhoni magyarságot kutatók tudományos és szakpolitika-formáló műhelyei számára kíván rendszeres eszmecserét biztosítani. Cél, hogy jobban megismerhessük a Kárpát-medencében egymás mellett élő közösségek tudományos eredményeit és elképzeléseit.

Az idei esemény is interdiszciplináris megközelítésű, így különösen – de semmiképpen nem kizárólagosan – a következő tudományterületekről, illetve témakörökből várunk előadásokat a tavalyi konferencia kínálata alapján: földrajz, gazdaságtudomány, geopolitika, kisebbségkutatás, környezet- és földtudomány, néprajz, nyelvészet, politológia, regionális tudomány, szociológia, szociális és kulturális antropológia, szociolingvisztika.

JELENTKEZÉS

•             A szekciókra vonatkozó konkrét javaslatokat, rövid absztrakttal, 2020. május 30-ig, a konferencia@nski.gov.hu e-mail címre várjuk.

•             Június 15-ig értesítést adunk a szekció befogadásról és a szekciókról.

•             Az előadók jelentkezését 2020. július 15-ig, a konferencia@nski.gov.hu e-mail címre várjuk. Az előadók jelentkezése tartalmazza az előadásuk absztraktját, legfeljebb 1000 leütés terjedelemben.

•             Szeptember 15-ig értesítést adunk az előadások befogadásáról.

•             A konferencián nem előadóként való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2020. október 31-ig a konferencia@nski.gov.hu címen.