Kutatási együttműködés kezdődik a PTKI és a debreceni Magyar Nyelvtudományi Tanszék között

2021. február 4-én a Partiumi Területi Kutatások Intézete és a Debreceni Egyetemen működő Magyar Nyelvtudományi Tanszék együttműködési szerződést írt alá. Az interdiszciplináris együttműködés keretében a két intézet egyfajta „helynévmentő” munkát fog végezni: a Partium élőnyelvi és történeti helyneveinek összegyűjtését, lokalizálását, tudományos igényű vizsgálatát és a Magyar Digitális Helynévtárban történő megjelentetését tűzte ki célul.