Megjelent a Fényes Elek statisztikai konferencia kötete

2016. július 1-2-án a Partiumi Keresztény Egyetem adott helyet a Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig címet viselő konferenciának. A konferencián elhangzott előadásokat tartalmazó kötetet a Magyar Statisztikai Társaság és a Partiumi Területi Kutatások Intézete adta ki.

A kötet 13 tanulmányt tartalmaz a statisztikai történetéről oktatásáról, a terület- és vidékfejlesztésben való felhasználásáról. A kiindulópontot természetesen a modern magyar statisztika egyik megteremtője, a Partiumból induló Fényes Elek adja.

Tartalom

Előszó, köszöntőbeszéd

Előszó - Prof. Dr. Besenyei Lajos

Köszöntőbeszéd - Tőkés László

Plenáris ülés: Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig

A Partium és Érmellék értelmezései és szerepük a magyar kultúra- és tudománytörténetben - Dr. Szilágyi Ferenc - Szilágyi Ferenc Hubart

Fényes Elek: a statisztikus, az ember - Lencsés Ákos

Az ország és népe: a magyar (állam)leíró statisztika Bél Mátyástól Fényes Elek koráig - Rózsa Dávid

A statisztika változó világa - Dr. Laczka Éva

i. szekció (kerekasztal beszélgetés): A statisztikai adatok tengere - kutatók igényei, lehetőségei, korlátai

A kerekasztal-beszélgetés összefoglalása - Prof. Dr. Besenyei Lajos

ii. szekció: A statisztika oktatása Partiumban, Erdélyben, Magyarországon. Változó statisztikai források

A statisztika oktatása Magyarországon - Sándorné Dr. habil. Kriszt Éva

A statisztika oktatása a tanárképzésben - Dr. András Szilárd

Az elektronizálás hatásai az adatgyűjtésre és az adatok kommunikációjára - Benoist György

A mikro- és makrostatisztikák változó világa - Dr. Poór Judit

iii. szekció: Terület- és vidékfejlesztési politikák - statisztikák

Kelet-Közép-Európa térszerkezete - Dr. Tóth Géza

A hátrányos helyzetű térségek lehatárolása - Dr. Pénzes János

A határ menti területek lehatárolása geográfus szemmel - Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriella

Statisztikai adatok a területpolitika szolgálatában - Juhász Géza Péter - Dr. Nagy András

Zárszavak

Prof. Dr. Kovács Béla

Dr. Soós Lőrinc

 

kötetfc3a9nyes elekmstptki