Pályázati felhívás - „Első cikkem”

A Partiumi Keresztény Egyetem Modern Nyelvek Tanszéke és a Partiumi Területi Kutatások Intézete publikációs pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Bank PADOC (Pallas Athéné Domus Concordiae) alapítványának támogatásával.

A pályázat alapvető célkitűzése a tehetséggondozás, nevezetesen az, hogy a partiumi egyetemisták, fiatal pályakezdők és középiskolás diákok kipróbálhassák magukat a tudományos kutatás területén, és megjelentessék első tudományos publikációjukat.

Kik pályázhatnak?

  • Partiumi középiskolások (Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyéből), akik a saját intézményükből választott tanáruk (témavezetőjük) irányításával készítik el dolgozatukat. Egy dolgozatnak legfeljebb négy szerzője lehet a témavezetővel együtt.
  • A Partiumi Keresztény Egyetem diákjai, önálló, kifejezetten erre a felhívásra megírt, vagy a 2016-os PTDK-ra elkészített dolgozattal pályázhatnak. Lehetőség van államvizsgára készített szakdolgozattal is pályázni, annak az önálló kutatást magába foglaló részével. A 2014-es és 2015-ös PTDK díjnyertes diákjait meghívásos alapon vesznek részt a pályázatban. 
  • A Partiumi Keresztény Egyetemen végzett tehetséges hallgatók, akik három évnél nem régebben, kiváló érdemjeggyel (9-10) védték meg a szakdolgozatukat és vállalják annak formai átdolgozását a pályázati kiírás követelményeinek megfelelően.
  • Más egyetemek, főiskolák hallgatói és (három évnél nem régebben végzett) volt hallgatói, amennyiben dolgozatuk kifejezetten a Partium területéhez kötődő témát dolgoz fel. TDK- és szakdolgozattal, valamint kifejezetten jelen kiírásra készített tudományos igényű munkával pályázhatnak.

Tartalmi követelmények

A középiskolás diákok és a PKE diákjai bármilyen tudományterülethez kötődő dolgozattal pályázhatnak. A más felsőoktatási intézmények diákjai és végzettei esetében a tudományterület szintén szabadon választható, de alapkövetelmény a témának a Partiumi-régióhoz[1] vagy annak valamely megyéjéhez, tájegységéhez, településéhez való szoros kapcsolódása. A kiíró szorgalmazza helyismereti, helytörténeti dolgozatok elkészítését, különösen a középiskolás pályázók esetében.

A dolgozatoknak tartalmazniuk kell egy bevezetést (témaválasztás, téma jelentősége), egy kutatási/témafeldolgozás részt, mely a dolgozat gerincét képezi és magába foglalja a módszertan leírását és a források megnevezését is, valamint egy befejezést/következtetést. Törekedni kell a témában releváns tudományos források minél szélesebb körű használatára és azoknak a szövegben, lábjegyzet formájában való lehivatkozására[2].

Korábban publikált dolgozatokat, valamint tartalmi és formai hiányosságokkal rendelkező munkákat nem áll módunkban kiadni.

Formai követelmények

A dolgozatokat .doc formátumban kell beküldeni. A dolgozat terjedelme mellékletek és függelékek nélkül legalább 5 (öt), legfennebb 15 (tizenöt) oldal lehet.

A dolgozat szerkesztése: a dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es ka­rakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban.

A dolgozat fedőlapján a címen kívül kötelezően szerepelnie kell:

  • Partiumi Diákszemle feliratnak;
  • a szerző/szerzők család- és keresztnevének;
  • a szerző/szerzők intézménye adatainak (középiskola, osztály, egyetem/főiskola, kar, szak, évfolyam);
  • a témavezető család- és keresztnevének, (tudományos fokozatának), illetve intézménye adatainak.
  • A szerző(k) és a témavezető email-címének és mobilszámának.

Jelentkezési határidő:

A dolgozatokat a partiume@gmail.com címre csatolt fájlként kell beküldeni. A tárgy mezőbe az „első cikkem” megjegyzés kerüljön.

Határidő: 2016. április 24. A 2016-os PTDK résztvevőinek: 2016. május 10.

 


[1] Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyék jelenlegi, vagy történelmi területe

[2] Szerző (évszám): Cím, Kiadó, Kiadás helye, oldal; vagy internetes link

forrás: mnyt.partium.ro