Partium - társadalom, területfejlesztés - 2014

Szilágyi Ferenc - Zakota Zoltán (szerk.)

borító

Előszó 7
Csüllög Gábor
Partium – történeti tájhasználat és térszerveződés 9
Süli-Zakar István
A trianoni magyar-román határon átnyúló kapcsolatok 23
Süli-Zakar István − Szilágyi Ferenc
Partium az önrendelkezés rögös útján. Történelmi előzmények, jelenlegi tendenciák 51
Zakota Zoltán
Működő határmenti együttműködések a bihari és szatmári térségben 71
Matula Erzsébet − Szilágyi Ferenc
Bihar megye demográfiai jellemzői a 2011-es népszámlálás adatai alapján 83
Pálóczi Ágnes
Kutatási eljárások Kesznyéten roma lakosságának vizsgálata során 115
Süli-Zakar István
Debrecen-Nagyvárad történelmi együttműködése 127
Szendrei Ákos
Debrecen és Nagyvárad dualizmuskori országgyűlési képviselőinek párthovatartozása és társadalmi háttere 135
Szilágyi Ferenc
Képviselőválasztási körzetek és ezek hatása a magyar képviseletre a Partium területén 151
Bói Loránd − Mező Barna
Munkaerőpiac és közlekedésszervezés hajdú-bihar megye határ menti térségében 159
Molnár Ernő − Pénzes János − Polgár István
Határon átnyúló foglalkoztatás a magyar-román határ mentén: lehetőség vagy realitás? 179
Pálóczi Gábor
A közösségi közlekedési ellátottság kérdése a magyar-román határtérség északi részén 193
Dorogi Zoltán
Közös kutatási infrastruktúra kialakítása Debrecen és Nagyvárad egyetemein 205
Szilágyi Ferenc
A bihari katolikusok földrajza 215