Staféta 2019

STAFÉTA (4) 2019

TARTALOM

Teljesítmény és siker /3/ 

 

MODERN NYELVEK

DIMAND MÁRK-ALEXANDRU: Translating Japanese Anime from English by Fandom: A Recreative Process /7/

LEVENTE SZABINA: Deutsche Familiennamen in Schamagosch /21/

SZABÓ BRIGITTA: Valenz der mit ver- präfigierten deutschen Verben, ihrer Basisverben und deren ungarische Entsprechungen /35/ 

 

REGIONÁLIS TUDOMÁNY

HUSZTI ÁDÁM MÁRK: A történeti Csík- és Kászonszék etnikai és felekezeti változásai a 19. század közepétől napjainkig /51/

RAJOS-DÉZSI NIKOLETT: Szilágy megye társadalmi és gazdasági vizsgálata /61/

SZALÓCZY GYULA: Etnikai és vallásföldrajzi folyamatok a történeti Marosszéken 1850-től napjainkig /77/ 

 

PÉNZÜGY

KEIZER BERNADETT-EVELIN: Korai előrejelző rendszerek /89/

KIMPAN NORBERT: Fintech cégek a modern pénzügyirendszerben /105/

LŐCSEI KRISZTINA-HAJNALKA: Románia és Magyarország számviteli szabályozásának összehasonlítása /125/

TRIPÓ EGON: Magánnyugdíj-pénztárak a román tőkepiacon /141/ 

 

MATEMATIKA

BENEDEK JOHANNA: A lineáris programozási feladat megoldása szimplex módszerrel /165/

LŐRINCZ ANNAMÁRIA: A lineáris algebra alkalmazása a közgazdaságtanban /189/

VÉRTESSY BALÁZS: Matematikai problémamegoldó gondolkodás vizsgálata 6. osztályos tanulók csoportjában /207/ 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

FORJÁN REBEKA: IAz emberkereskedelem fiatalkorú áldozatai /221/

HAŢEGAN IULIA: Nemi szerepek és karrier-reprezentációk a Bihari Napló álláshirdetéseiben /237/

SZÁSZ BEÁTA: A migrációs hajlandóság és a pályaelhagyási szándék meghatározói az erdélyi egészségügyi ápolók körében /255/

SZENTECZKY ÁDÁM: A magyarországi addiktológiai ellátás bemutatása egy kistérségben /279/ 

 

GAZDASÁGTUDOMÁNY

MERAI ANNABELLA: A globális turizmus hatásainak etikai vizsgálata /295/

NAGY ERIKA BETTINA: Automatizálás hatása a munkahelyekre /309/

TRIPÓ DEBÓRA: A valódi görög dráma: válság és következményei /325/ 

 

MŰVÉSZET

BARTHA ORSOLYA, PETRUCZ ÁGNES: The Pursuit of Art /337/

BORSOS BLANKA MÓNIKA: Egy összehasonlító zenepedagógia kutatás következtetései /347/

 

stafeta-4.pdf