Staféta 2021

STAFÉTA (6)2021

Előszó /3/ 

GAZDASÁGTUDOMÁNY

FARKAS CSILLA-BRIGITTA: Gazdasági elit Romániában /5/

PÁSZTÓ VIVIEN: A kulturális sokszínűség kutatása a szervezeti életben /35/

LÁSZLÓ BEÁTA: Hegyköz és Várad-környék magyar népességű önkormányzatainak társadalmi és gazdasági állapota /51/

TRIPO JOHANNA: A devizaárfolyam volatilitásának hatása a gabona kereskedelmére /79/

BADON DÁVID: Értékteremtő folyamatok menedzsmentje szállítmányozási börzék esetén /101/ 

MŰVÉSZET

ANGYAL OLÍVIA: Kortárs meseillusztrációk a Partiumban, a nagyváradi gyermekkönyvek alapján /119/

LENGYEL EMESE: Thema des Operettentanzes in der Zeitschrift Dance Art zwischen 1952 und 1956 /129/

TESZLER MÁRIA MÓNIKA: A mi zenénk – a zene szerepe az interakciós készségek fejlesztésében /145/ 

NEVELÉSTUDOMÁNY

JANECSKÓ LILIÁNA LENKE: A komplex természettudományos oktatás attitűdvizsgálata tanárok és tanárjelöltek körében /169/

PREISENDÖRFER TÍMEA: Ahány agy, annyi út. Tanulói többszörös intelligenciák megjelenése az alsó tagozatos angol nyelvelsajátítási folyamatban Magyarországon /183/

SOÓS EVELIN: Változó családok, intergenerációs kapcsolatok /197/

BACK ANNAMÁRIA: Logikus gondolkodás mérése a matematikában használt vizuális reprezentációk segítségével /211/

SZTRETYE (STRETEA) RENÁTA MÓNIKA: Hallgatói lemorzsolódás kutatása öt közép-és kelet-európai ország magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében /233/ 

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNY

PRÉM MÓNIKA: Veszteségnarratívák a kortárs erdélyi prózában. Létformák és peremhatárok Vida Gábor, Dragomán György, Tompa Andrea és Papp Sándor Zsigmond műveiben /241/

SZABÓ KRISZTINA: Hasonlóságok és különbségek az erdélyi magyar disztópiákban /253/ 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

HUNYADI IRÉN IMOLA: Okoseszköz-használat idős személyek körében a romániai Bihar megyében /265/

RANCZ TAMÁS: Inszomnia és életmód a koronavírus-járvány idején orvosok és asszisztensek körében /283/

RUPARCSICS CSILLA: Sportolási szokásaink – vázlat a sportról, testmozgásról és arról, hogyan látjuk az iskolai testnevelést /293/

TÓTH DALMA: Nyírpilisi roma nők családtervezése /311/ 

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

BARNA ANITA: Hajdúnánás-Tedej településrész fejlődéstörténete /331/

ÉLIÁS JÁNOS: Nagykunsági diákok a debreceni, sárospataki és pápai református kollégiumokban a 16. századtól a 18. század első feléig /345/

VARGA IMRE SOLT: Az 1419-es török hadjárat társadalmi vonatkozásai /359/ 

KIVONATOK /376/ 

ABSTRACTS /386

stafeta-6.pdf

stafeta-6-borito-belso.pdf