Impactul volatilității cursului de schimb valutar asupra turismului din țările din Europa Centrală și de Est

Conducătorul proiectului:

Debrenti Edith, PhD

 

Membrii colectivului de cercetare:

 

Benedek Johanna studentă didactic la Universitatea Creștină Partium

Fogarasi József, PhD, cadru didactic la Universitatea Creștină Partium

Szilágyi Ferenc, PhD, cadru didactic la Universitatea Creștină Partium

DURATA CONTRACTULUI: 18 (optsprezece) luni, respectiv 1 martie 2017 – 31 august 2018.

profilkep