Műhelyek

1. Regionális kutatóműhely:

Szilágyi Ferenc - koordinátor

Bakk Miklós

Pénzes János

Süli-Zakar István

Zakota Zoltán

Kutatási programok:

a. Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében

b. Partiumi agrárium- és tanyafelmérés

 

2. Közgazdasági kutatóműhely:

Fogarasi József - koordinátor

Debrenti Edit

Szász Erzsébet

Veres Edit

Kutatási programok:

a. A valutaárfolyam volatilitás hatása a kelet-közép-európai országok turizmusára

 

3. MNHP - Helynévkutatási műhely:

Szilágyi Varga Zsuzsa - koordinátor