Műhelyek

1. Regionális kutatóműhely:

Szilágyi Ferenc - koordinátor

Bakk Miklós

Pénzes János

Süli-Zakar István

Zakota Zoltán

Kutatási programok:

a. Partium első térképe

b. Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében

c. Reintegrációs folyamatok és a formálódó Partium-régió

d. Partiumi agrárium- és tanyafelmérés

 

2. Közgazdasági kutatóműhely:

Fogarasi József - koordinátor

Debrenti Edit

Szász Erzsébet

Veres Edit

Kutatási programok:

a. A valutaárfolyam volatilitás hatása a kelet-közép-európai országok turizmusára