Staféta 2018


STAFÉTA (3)2018 TARTALOM
Miből lesz a cserebogár?/3/

MODERN NYELVEK
SZENDERSZKI KRISZTINA: Hungarian National Identity in the Middle of the 19th Century Through the Lens of an American Traveler /7/

HŐGYE HENRIETTA: The Urban Life Described by A. A. Paton in The Goth and The Hun /21/

NYÁRI ADRIENN: On Hungarian and Transylvanian Stereotypes in Arthur J. Patterson’s Travelogue /33/

KÁLMÁN ANDREA: Versehen - verlesen - verballhornt... Deutsch-ungarische Verballhornungen im kontrastiven Vergleich /45/

OKTATÁS, PEDAGÓGIA 1.
LÁSZLÓ BEÁTA: A számolási készség fejlesztése kártyajátékokkal /60/

SZŐCS BRIGITTA-KRISZTINA: A szorzás elmélyítése interaktív módszerekkel harmadik osztályban /77/

VÉRTESSY BALÁZS: Az axiomatikus gondolkodás kezdetei kisiskolás korban   /93/

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
BALÁZS DÓRA: Mi teszi a tudóst tudóssá? Pályavizsgálat a Debreceni Egyetem hallgatói körében /115/

SCHLACHTER GABRIELLA: Mi lesz a földrajzoktatással? Csillagászati földrajzi tartalmak a közoktatásban /134/

APÁTI NORBERT – HOLB SZABOLCS: A Partium agráriumában dolgozók iskolázottságának jellemzői /157/

BENEDEK VIKTÓRIA – SCHLACHTER GABRIELLA: Magyar és ukrán közoktatási rendszerek differenciái a csillagászati földrajz vonatkozásában /171/

MŰVÉSZET, IRODALOM, MULTIKULTURALITÁS
ANGYAL OLÍVIA: Illusztráció kísérletek gyerekrajzok alapján /196/

SZABÓ ANGÉLA-MÁRIA: „A legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István élete és munkássága /207/

NAGY RENÁTA-MÓNIKA: Német Forma-1-es sportkultúra. Nemzeti és nemzetközi aspektusok találkozása /237/

SZÉP BEÁTA: Sposalizio: Sposalizio – Raff aello festménye Liszt értelmezésében  /250/

JOG, KÖZGAZDASÁG
GÖRCSI ZSOMBOR: A bértitok intézménye és az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének viszonya /268/

LENGYEL ERZSÉBET: Hozzáadott értékadó hiány Romániában /285/

SZÉKELY MAGOR ILLÉS: A személyzetfejlesztés szerepének elemzése a gazdasági szervezeteknél /305/

BENEDEK JOHANNA: A közép-kelet-európai országok valutáinak volatilitása /321/

CZILYÓ BOGLÁRKA: A GDPR szerepe a munkaügyi adatkezelésben /287/

OKTATÁS, PEDAGÓGIA 2.
NAGY KLAUDIA: A digitális korszak gyermekei /350/

BIRÓ TÜNDE-LILLA: A szövegértés fejlesztése a fi gyelem fejlesztése által harmadik osztályos tanulók körében /356/

RAJOS-DÉZSI NIKOLETT: Szöveges feladatok megoldása stratégiai kulcsok segítségével /373/

MARCUS CSILLA-EMESE: Montessori eszközök hatása a számfogalom és az összeadás-kivonás alakulására a napközis foglalkozások keretén belül /390/

 

stafeta-3.pdf