II. Bihari Nyári Egyetem. 2017. július 24—28. Kulturális Átmenetek

Rendező: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT). Társrendező: Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete (PKE), Partiumi Területi Kutatások Intézete, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Inter Nonprofit Kft.

Nyilvános, ingyenes előadások

Rendező: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT). Társrendező: Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete (PKE), Partiumi Területi Kutatások Intézete, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Inter Nonprofit Kft.

Résztvevők: tanárok, egyetemi hallgatók, érdeklődők

Cél: A nyári egyetem a bihari-partiumi „határtalanított” régió művelődéstörténetével, jelen lehetőségeivel, gazdaságával és kultúrájával foglalkozik, s mind elhelyezésében, mind lebonyolításában (félig Magyarország, félig Románia) a határok fölötti kapcsolatok erősítését tűzi ki célul.

Helyszín: Berettyóújfalu: Hotel Angela, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos u. 51. Tel: 06-54/40-40-40 http://www.hotelangela.hu/fooldal.php?nyelv=hu

2017. júl. 24. hétfő: Bevezető előadások: 11.00 Balázs Géza (ELTE, PKE): Vidékfejlesztés. A magyar falu sorsa, 14.00 Szilágyi Ferenc (PKE, Partiumi Területi Kutatások Intézete): Településföldrajz, agrárium, 15.00 Székedi Levente (PKE): A nagyváradi magyar közösség színházba járási szokásai és kulturális fogyasztása, 16.00 Szilágyi-Varga Zsuzsa (PKE): Helynév-szociológiai vizsgálatok a Partiumban

júl. 25. kedd: Kulturális emlékezet: 9.00 János Szabolcs (PKE): Kulturális emlékezet, 10.00 Horváth Gizella (PKE): Jó ember, jó szakember – esztétikai nevelés, 11.00 Borbély Julianna (PKE, Neveléstudományi Intézet): Önismeret és önreflexió fejlesztése a tanárképzésben, 14.00 Tuba Márta (Arany János ÁI és Gimn., Érd): Mesei kellékek érvényesülése és módosulása Tamási Áron Szerencsés Gyurka című elbeszélésében, 14.30 Pomogáts Béla (MNYKNT): Két erdélyi író: Jékely és Áprily, 15.00 Magyari Sára (PKE): Nyelvi világkép Arany János műveiben

júl. 26. szerda: 200 éve született Arany János. Kirándulás Nagyszalontára. A nagyszalontai Arany-emlékek megtekintése. Előadások Nagyszalontán a Csonkatoronynál (30-30 perc): „Áldott Arany-kor”. Arany János nyelve (Balázs Géza), Tanítsuk-e a Toldit? (Minya Károly), Bűn és bűnhődés – az Arany-balladákban (Bartha Krisztina), Arany Jánosról (Balogh Andrea).

júl. 27. csütörtök: Bihar, irodalom, néprajz. Kirándulás: Bakonszeg (Bessenyei György), Biharnagybajom (Szűcs Sándor), Báránd (Balassa Iván). Vezeti: Baranyai Katalin (irodalomtörténész, EKE), Vesszős Balázs (PhD-hallgató, ELTE)

júl. 28. péntek: A kultúra ma. 9.00 Benedek Csaba (Damjanich Múzeum, Szolnok): Másodlagos felhasználás a Fekete-Körös-völgyében, 10.00 Demeter Emőke (BBTE, Kolozsvár): A Bihar megyei magyar oktatás jelenlegi helyzete

Az MNYKNT és a PKE kérésre (magyar, illetve magyar-román nyelvű) tanúsítványt állít ki a nyári egyetem nyilvános előadásainak látogatásáról.

Főszervező: Balázs Géza, Magyari Sára

Helyi szervező: Vesszős Balázs (vesszosbalazs@gmail.com)