"Partiumi kutatások" - Konferencia program

​Időpont: 2016. november 4.

Helyszín: Csenger, O'sváth-ház

 

A Partiumi Területi Kutatások Intézete (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad), a csengeri O’sváth Gyűjtemény és az Érintő Egyesület  a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva multidiszciplináris konferenciát és kutatói munkaülést szervez „Partiumi kutatások” címmel.

A rendezvény fő célja egy olyan tudományos fórum megszervezése, ahol lehetőség nyílik a különböző intézményekben dolgozó, a Partiumot (vagy annak bármely alkotórészét) tanulmányozó kutató/kutatócsoport/program bemutatkozására, a szakmai kapcsolatok és együttműködések kialakítására és elmélyítésére. A tudományos program további célkitűzése a csengeri O’sváth Gyűjtemény kutatóhelyként való bekapcsolása a regionális szinten együttműködő tudományos intézetek hálózatába.

Tervezett program: 8:00 – 9:00      Regisztráció

9:00 – 9:20    Köszöntések:

- Forján Zsolt, Csenger város polgármestere 

- Melan Karolina, az O’sváth-ház vezetője

- Pálfi József, rektor, Partiumi Keresztény Egyetem

- Szilágyi Ferenc, igazgató, Partiumi Területi Kutatások Intézete

 

9:20 – 11:00  Konferencia panel 1.   Moderátor: T. Károlyi Margit (Nyíregyházi Egyetem)

Onder Csaba (főiskolai tanár, rektor, Nyíregyházi Egyetem)

Kölcsey Ferenc és a magyar nyelv: egy ismeretlen kéziratról

Balázs Géza (egyetemi tanár, Partiumi Keresztény Egyetem)

Vasútnéprajz: a vasút szerepe a Partium életében

T. Károlyi Margit (főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem)

Az északkeleti hármas határ menti kutatások főbb eredményei a dimenzionális nyelvföldrajzi térképek tükrében

Boros-Konrád Erzsébet (egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem)

Romániai magyar zeneszerzők – Birtalan József

Zsoldos Ildikó (főiskolai docens, Nyíregyházi Egyetem)

Szatmár vármegye és a Vécsey család

Antal Balázs (főiskolai adjunktus, Nyíregyházi Egyetem)

A regionális irodalomtörténeti kutatás lehetőségei

Zakota Zoltán (egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem)

A partiumi régióban rejlő lehetőségek

Gulyás László Szabolcs (főiskolai adjunktus, Nyíregyházi Egyetem)

Egyházszervezet a középkori Szatmár megyében

Ludescher Gabriella (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem)

Partiumi identitástudat kérdése

 

11:00 – 11:20            Kávészünet

11:20 – 13:00            Konferencia panel 2    Moderátor: Süli-Zakar István (Debreceni Egyetem)

Süli-Zakar István (professor emeritus, Debreceni Egyetem)

A Partium történelmi térszerkezeti viszonyai

Sallai János (egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

A román magyar határ kijelölése (1888-1921)

Bajor Tibor (főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola)

A Tisza forrásvidéke és a Visó völgye

Rusinné Dr. Fedor Anita (egyetemi docens, intézetigazgató, Debreceni Egyetem)

A fiatalok életcéljai, családalapítási, munkavállalási attitűdjei

Bernáth Krisztina (egyetemi adjunktus, Emanuel Egyetem Nagyvárad)

Területi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban és a munkaerőpiacon. A Partiumi magyar fiatalok jövőképe

Jóna György (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem)

Versenytársak együttműködése - a növekedés heterodox forrásai

Pásztor Rita Gizella (egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem)

Érmelléki általános iskolások továbbtanulási aspirációi

Tóth Dorina Anna (PhD hallgató, Debreceni Egyetem) - Szőcs Andor (PhD hallgató, DE)

Partiumi kutatások a CHERD vizsgálatainak tükrében

Szilágyi Ferenc (egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem)

A partiumi kutatások. A PTKI missziója

 

13:00 – 14:30            Ebédszünet

14:30 – 16:30            Kutatói munkaülés      Moderátor: Szilágyi Ferenc (PKE, PTKI)

16:30 – 17:30            Csengeri városnézés    Vezető: Fábián László

Kapcsolat: partiume@gmail.com

További információ: ptki.partium.ro

Szervezőbizottság:

Szilágyi Ferenc – Partiumi Kutatóintézet

Melan Karolina – O’sváth Gyűjtemény, Csenger

Tukacsné Károlyi Margit – intézményi összekötő, Nyíregyházi Egyetem

Süli-Zakar István – intézményi összekötő, Debreceni Egyetem

Ardelean Tímea – PKE

Izsák Hajnalka - PKE

Zakota Zoltán - PKE

 

Támogató: Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap

 

érintő dtp másolatakormanytamogataslogo 1 ptkimtu