Staféta 2019


Pályázati felhívás tudományos publikáció megjelentetésére egyetemi hallgatók számára

staféta2017A Partiumi Keresztény Egyetem – Partiumi Területi Kutatások Központja (PTKK) 2016-ban indította útjára a Staféta nevet viselő tudományos kötetet, melyben kifejezetten egyetemi hallgatók számára kíván publikációs felületet biztosítani.

Az évente megjelentetett kötetben az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező leendő szerzők, kezdő kutatók pályázhatnak megfelelő tudományos színvonalat képviselő tanulmányuk nyomtatásban történő megjelentetésére.

A pályázat alapvető célkitűzése a tehetséggondozás, nevezetesen az, hogy a partiumi kötődésű egyetemi hallgatók kipróbálhassák magukat a tudományos kutatás területén, és megjelentessék első tudományos publikációjukat.

Kik pályázhatnak?

 • A Partiumi Keresztény Egyetem diákjai, önálló, kifejezetten erre a felhívásra megírt, vagy a 2019-es PTDK-ra benevezett dolgozattal pályázhatnak. Lehetőség van államvizsgára készített szakdolgozattal is pályázni, annak az önálló kutatást magába foglaló részével. A 2019-es PTDK díjnyertes diákjai meghívásos alapon vesznek részt a pályázatban.
 • A Partiumi Keresztény Egyetemen végzett tehetséges hallgatók, akik három évnél nem régebben, kiváló érdemjeggyel (9-10) védték meg a szakdolgozatukat és vállalják annak formai átdolgozását a pályázati kiírás követelményeinek megfelelően.
 • Más egyetemek, főiskolák hallgatói és (három évnél nem régebben végzett) volt hallgatói, amennyiben dolgozatuk kifejezetten a Partium területéhez kötődő témát dolgoz fel. TDK- és szakdolgozattal, valamint kifejezetten jelen kiírásra készített tudományos igényű munkával egyaránt pályázhatnak.

Tartalmi követelmények:

 • A PKE diákjai bármilyen tudományterülethez kötődő dolgozattal pályázhatnak.
 • A más felsőoktatási intézmények diákjai és végzettei esetében a tudományterület szintén szabadon választható, de alapkövetelmény a témának a Partiumi-régióhoz [1] vagy annak valamely megyéjéhez, tájegységéhez, településéhez való szoros kapcsolódása.
 • A 2019-es Stafétában is helyet kap egy idegen nyelvű fejezet (angol, francia, német, román). Az idegen nyelven írt tanulmányok esetében nincs tartalmi korlátozás.

A dolgozatoknak tartalmazniuk kell egy bevezetést (témaválasztás, téma jelentősége), egy kutatási/témafeldolgozás részt, mely a dolgozat gerincét képezi és magába foglalja a módszertan leírását és a források megnevezését is, valamint egy befejezést/következtetést. Törekedni kell a témában releváns tudományos források minél szélesebb körű használatára és azoknak a szövegben való hivatkozására [2]. A formai/szerkesztési követelmények megfelelnek a Partium Kiadó standardjainak (melléklet). Korábban publikált dolgozatokat, valamint tartalmi, tudományos és formai hiányosságokkal rendelkező munkákat nem áll módunkban kiadni.

Formai követelmények

A dolgozatokat .doc formátumban kell beküldeni a partiume@gmail.com címre. A dolgozat terjedelme legalább 10000, legfeljebb 30000 karakter lehet. A dolgozat szerkesztése: a dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban. A dolgozathoz 500-800 karakter hosszúságú, magyar és angol nyelvű összefoglalót (abstract), is csatolni kell. Magyar és angol nyelvű kulcsszavakat (5-7) is szükséges megjelölni.

A dolgozat fedőlapján a címen kívül kötelezően szerepelnie kell:

 •     "Staféta 2019" feliratnak;
 •     a szerző/szerzők család- és keresztnevének;
 •     a szerző/szerzők intézménye adatainak (egyetem/főiskola, kar, szak, évfolyam);
 •     a témavezető család- és keresztnevének, (tudományos fokozatának), illetve intézménye adatainak.
 •    a szerző(k) és a témavezető email-címének és mobilszámának.

Jelentkezési határidő:

A dolgozatokat a partiume@gmail.com címre csatolt fájlként kell beküldeni. A tárgy mezőbe a „Staféta 2019” megjegyzés kerüljön.

Beküldési határidő: 2019. május 17.

 

[1] Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyék jelenlegi, vagy történelmi területe

[2] Szerző (évszám): Cím, Kiadó, Kiadás helye, oldal; vagy internetes link