Új partiumi tagok a Magyar Regionális Tudományi Társaságban

2016. májusában 13 partiumi taggal bővült az MRTT.

Azt követően, hogy 2016. április 21.-én a Partiumi Területi Kutatások Intézete intézményként csatlakozott az MRTT-hez, annak területi szervezetévé válva, a partiumi intézmény tagjai lehetőséget kaptak a magyarországi anyaszervezethez való csoportos csatlakozásra.

Mivel a PTKI egyszersmind a PKE szervezeti alegysége, működési szabályzata a partiumi egyetemhez optimalizálva készült és került elfogadásra. Ez kétféle, intézményen belüli -  belső, illetve intézményen kívülről regisztrált - külső tagokat különböztet meg. Ezzel szemben az MRTT  belföldi és határontúli tagokkal működik, melyek némileg eltérő státusszal rendelkeznek. A belső szabályzatok különbözőségéből adódó eltérések nem tették lehetővé az tagság-átvétel "automatizálását", ennek áthidalása személyes regisztrációval történt meg.

A PTKI tagok közül 13-an tettek eleget ennek a regisztrációs feltételnek, köztük szociológus, nyelvész, történész, geográfus, matematikus, filozófus és teológus is van, a közös pont természetesen a regionalitás, a saját kutatási területen végzett munka során.

Az MRTT partiumi tagjai a következők: Ardelean Tímea, Balogh Brigitta, Bernáth Krisztina, Debrenti Attila, Debrenti Edit, Fleisz János, Izsák Hajnalka, Pálfi József, Pásztor Rita, Székedi Levente, Szilágyi Ferenc, Varga Zsuzsa, Zakota Zoltán.

A Partiumi Kutatóintézetet az MRTT elnökségében Szilágyi Ferenc intézetigazgató képviseli.

Dsc 0262