Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében - 2016

Szilágyi Ferenc - Pénzes János (szerk.)

Névtelen

Bevezetés / 7
Pénzes János:
A cigányság területi-települési viszonyai
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben /9 penzes-j-atdolgozott.pdf
Szilágyi Ferenc:
Roma népesség a partiumi határmegyékben (Bihar, Szatmár)/ 49 2-szf-jav.pdf
Molnár József – Csernicskó István – Braun László:
Cigányok Kárpátalján /91 tanulmany-mj-csi-bl-korrigalt.pdf
Pálóczi Ágnes – Kozma Gábor:
A roma lakosság a foglalkoztatás- és szociálpolitika tükrében /109 tanulmany-pa-kg-korrigalt2.pdf
Jász Erzsébet:
A cigányság helyzete az oktatásban /127 tanulmany-je-korrigalt.pdf
Pásztor István Zoltán:
A romák civil és politikai részvétele a településeken /147 tanulmany-piz-korrigalt.pdf
Süli-Zakar István:
A cigányság társadalmi-gazdasági integrációjának belső és külső akadályai /183
Konklúzió /249