TRIANON UTÁNI VÁLTOZÁSOK A PARTIUMI PROTESTÁNS EGYHÁZAK ÉLETÉBEN - 2011

Hermán M. János - Szilágyi Ferenc

egyház es nemzet

 

Előszó………………………………………………………………..6
Egyház és nemzet…………………………………………………..7
Dr. Süli Zakar István: A földrajzi energiák szerepe a magyar nemzet kialakulásában…………………………………………….8
Dr. Szilágyi Ferenc: A partiumi reformátusok egyházi-területi struktúrái a kezdetektől napjainkig………………………………32
Dr. Hermán János: Tisza István emlékezete Hollandiában…… 64
Dr. Szendrei Ákos: Emlékezés Gróf Tisza István születésének 150. évfordulójára. Tisza István és Justh Gyula eltérő parlamentarizmus-értelmezése………………………………………………………73
Trianon utáni kihívások………………………………………… 89
Dr. Pálfi József: Királyhágómellék-kérdés a II. bécsi döntést követően……………………………………………………… 90
Buzogány-Csoma István: A Nagyváradi Unitárius Egyházközség megalakulása és működése a Trianont követő időszakban…… 116
Drd. Kánya Endre: Trianon után a Közép-Sebes-Körös völgyében………………………………………………………128
Soós József Tamás: Misszió a Királyhágómelléki és az Erdélyi Református Egyházkerületben…………………………………137
Szolgálat………………………………………………………… 164
Drd. Péter Csaba: A presbitérium egyházépítő szolgálata Trianont követően. Mi szükséges a jó presbiteri munkához?.........................165
Dr. Hermán János: A légáció élő emlékezete és időszerűsége……………………………………………………182
Drd. Balázsné Kiss Csilla: A tisztelet etimológiai értelmezése…………………………………………………… 198
Orosz Otília Valéria: 125 éves a Nagyvárad-Újvárosi Református Énekkar……………………………………………………… 208
Tartalomjegyzék………………………………………………… 218